پروانه پرتو | نیمرخ
آدرس کوتاه: https://www.nimrokh.in/cast/1773
پروانه پرتو
تورج منصوری

چرا «لاله» در سینماها نیست؟

چرا «لاله» در سینماها نیست؟

اکران فیلم سینمایی «لاله» که قرار بود هفته قبل روی پرده بیاید، به روزهای آینده موکول شده است.

۱۳۹۹/۱۲/۰۳

عنایت بخشی

عنایت بخشی
مشت (۱۳۶۳)
افسانه بایگان

افسانه بایگان
دبیرستان (۱۳۶۵)
مهدی فتحی

مهدی فتحی
تحفه ها (۱۳۶۶)
حمید جبلی

حمید جبلی
تحفه ها (۱۳۶۶)
فاطمه معتمدآریا

فاطمه معتمدآریا
تحفه ها (۱۳۶۶)
پروانه معصومی

پروانه معصومی
تحفه ها (۱۳۶۶)
سیروس ابراهیم زاده

سیروس ابراهیم زاده
تحفه ها (۱۳۶۶)
کاظم هژیرآزاد

کاظم هژیرآزاد
تحفه ها (۱۳۶۶)
عبدالرضا اکبری

عبدالرضا اکبری
مکافات (۱۳۶۶)
جمشید مشایخی

جمشید مشایخی
مکافات (۱۳۶۶)
حسین پناهی

حسین پناهی
در مسیر تندباد (۱۳۶۷)
رضا توکلی

رضا توکلی
در مسیر تندباد (۱۳۶۷)
فردوس کاویانی

فردوس کاویانی
در مسیر تندباد (۱۳۶۷)
منوچهر آذری

منوچهر آذری
در مسیر تندباد (۱۳۶۷)
اکبر عبدی

اکبر عبدی
ریحانه (۱۳۶۸)
حمیده خیرآبادی

حمیده خیرآبادی
ریحانه (۱۳۶۸)
فتحعلی اویسی

فتحعلی اویسی
ریحانه (۱۳۶۸)
خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی
هامون (۱۳۶۸)
جلال مقدم

جلال مقدم
هامون (۱۳۶۸)
عزت الله انتظامی

عزت الله انتظامی
هامون (۱۳۶۸)
علی مصفا

علی مصفا
امید (۱۳۷۰)
نسرین مقانلو

نسرین مقانلو
امید (۱۳۷۰)